Aquestes són les dates del procés de preinscripció dels estudis obligatoris (INF, PRIM, ESO):

 • 5 març: publicació de l’oferta inicial de places. clic aquí
 • 6-20 març: presentació de sol·licituds Infantil i Primària
 • 8-20 març: presentació de sol·licituds ESO
 • 17 abril: publicació de les llistes amb la baremació provisional clic aquí
 • 17-22 abril: període de reclamacions a la llista de puntuacions provisionals.
 • 25 abril: publicació de les llistes se sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions clic aquí
 • 30 abril: sorteig per l’assignació de places en cas d’empat
 • 2 maig: publicació de les llistes ordenades definitives clic aquí
 • 6 juny: publicació de l’oferta final de places clic aquí
 • 10 juny: publicació de les llistes d’admesos i les llistes d’espera:
  • Alumnes preinscrits al centre clic aquí
  • Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició clic aquí
  • Alumnes en llista d’espera clic aquí
 • 18-26 juny: matriculació