Admissions

Aquí pots consultar-ne tota la informació durant les diferents etapes d’admissió d’alumnat.

1. Sol·licitud d’informació

via Web, correu electrònic o telefònica

Totes les famílies interessades en l’escola poden demanar informació a través del formulari o trucant al 934 569 303 de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 h.

2. Reunions de preinscripció

 

Al llarg del curs es realitzaran reunions informatives per a totes les famílies interessades a conèixer la nostra escola. Durant la sessió coneixeran el nostre projecte educatiu, tant en l’àmbit acadèmic (currículum, idiomes, titulacions, etc.) com en el de visió, missió i valors.

A causa de la situació actual de pandèmia, aquest curs s’oferiran de manera virtual.

Aquestes reunions es duran a terme en grups reduïts de famílies de la mateixa etapa o cicle, amb una durada aproximada d’una hora.

Per a participar a les jornades informatives, cal inscriure’s:

3. Jornades de Portes Obertes

 

Aquest curs realitzen la jornada de portes obertes el dissabte 27 de febrer al matí, de 9:30 a 13:30 h.

Per a participar a les portes obertes, cal inscriure’s:

Se seguiran totes les mesures de prevenció de la Generalitat:

  • Grups de 10 persones.
  • És obligatori l’ús de mascareta.
  • Espais oberts i ventilats.
  • Desinfecció de mans (gel hidroalcohòlic) i presa de temperatura.
  • Grups de convivència.
  • No es repartirà cap document en paper…

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

DEL CURS 2020-2021

Dates de preinscripció per al curs 2021-2022:

  • Segon cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Educació Primària: del 15 al 24 de març de 2021
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 17 al 24 de març de 2021
  • Batxillerat: de l’11 al 17 de maig de 2021

 

 

 

Sol·licitar Informació

6 + 15 =