Missió

Visió i Valors

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en el qual es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap el futur.

La nostra

Visió

Com a Institució cristiana i educativa, la nostra visió desitja ser horitzó creatiu, ilusionant, innovador i carismàtic, que ens impulsi i ajudi a educar avui. Ens condueix cap a una escola:

 • Humanitzadora, que ensenya a ser persona.
 • Evangelitzadora, que busca i suscita el diàleg Fe-Cultura i realitza un anunci explícit de la Bona Nova.
 • Innovadora, que supera la pura transmissió de la informació i submergeix a nens i joves en l’estudi i la recerca, la capacitat per comunicar-se en diferents llengües i els educa en noves metodologies i noves tecnologies.

La nostra

Missió

La missió escolàpia participa de la missió educadora de l’església. Es concreta en: l’educació integral de la infància i joventut, en col·laboració amb les famílies, mitjançant una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

Els nostres

Valors

 

Els valors són les qualitats que tenim com a Institució Escolàpia, configurenla nostra identitat i ens orienten davant de les decisions o reptes del futur.

Els valors més significatius de la identitat escolàpia són:

 • Amor: respecte, comprensió, acompanyament i especial atenció alos més desfavorits.
 • Alegria: entusiasme i sentit de festa.
 • Sencillesa i humilitat: proximitat i cordialitat en el tracte.
 • Paciència: saber esperar cada procés i saber escoltar.
 • Recerca de la Veritat: coherència, objetivitat isentit crític.
 • Responsabilitat: esforç i dedicació al treball ben fet.
 • Preparació professional: innovació i formació permanent.
 • Treball en equip: diàleg, corresponsabilitat i confiança en les persones.
 • Justícia: equitat, solidaritat i compromís.
 • Llibertat: autonomia, respecte i tolerància.
 • Transcendència: interioritat, escolta, gratuïtat i lliure adhesió a Jesús.