Organització

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en el qual es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

Equip

Directiu

Direcció General

Anna Moyà

 

Direcció Pedagògica

Emma Brújula

 

Coordinació de Pastoral

Vicens Alfocea

 

Cap d’Estudis Infantil i Primària

Santiago López

 

Cap d’Estudis ESO i Batxillerat

Mònica Alcayde

 

Coordinació Batxillerat

Regina Pifarré

Organigrama