Organització

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en el qual es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

Equip

Directiu

Direcció General i Pedagògica: Emma Brújula

Coordinació de Pastoral: Núria Gol

Cap d’Estudis Infantil i Cicle Inicial de Primària: Nèlida Masip

Cap d’Estudis Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària: Santiago López

Cap d’Estudis ESO i Batxillerat: Regina Pifarré

Organigrama