Moviment

Escolàpies 

Gairebé a totes les escoles d’Escolàpies oferim la possibilitat que els i les nostres alumnes es reuneixin, en horari extraescolar, en grups de creixement personal i en la Fe. Aquests grups han adquirit diverses formes al llarg dels anys.
Entra al web del Moviment Escolàpies per descobrir-ho.