El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona.

Dates de la preinscripció i matrícula

  • Presentació de sol·licituds:
    • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
    • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març
  • Matrícula d’Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny