TIC a l’escola

L’escola sempre ha apostat per un ús responsable de les TIC, com a eina d’aprenentatge.

  • Els alumnes d’ESO i Batxillerat disposen d’Ipads personals
  • A Infantil i Primària hi ha Ipads d’ús escolar
  • Projecte de robòtica a l’ESO i participació a la First Lego League
  • Projecte de robòtica a Infantil i Primària amb Bee Bot i Sphero
  • Ús de Ninus i taula interactiva
  • Impressora 3D
  • Totes les aules disposen d’ordinadors i pissarres digitals i/o monitors interactius
  • 3 aules d’informàtica
  • Ús de blogs pedagògics creats pels mestres i professors de l’escola

 

0

Technology in the Systems of Travelling of the Future
Technology in the Systems of Travelling of the Future
Preserve Yourself Via Online Hazards With Safety Software
Preserve Yourself Via Online Hazards With Safety Software
The very best VPN Intended for Mac — The Best Way to Prevent You From Tracking and Monitoring Online Activities
The very best VPN Intended for Mac — The Best Way to Prevent You From Tracking and Monitoring Online Activities

admin