ENTUSIASMAT

Programa que treballa les matemàtiques des de les intel·ligències múltiples per garantir la futura adquisició de les competències bàsiques.

Es realitza a Infantil i Primària.

 

ESCOLA MULTILINGÜE

Els alumnes estudien anglès des de P3 i francès a partir de 5è Primària.

A les aules hi ha Auxiliars de conversa (PAC) en llengua anglesa, que afavoreixen l’aprenentatge i comunicació en petits grups amb persones natives.

Els alumnes tenen a l’ESO i el Batxillerat la possibilitat de preparar-se i presentar-se a exàmens oficials per obtenir títols de Cambridge.

Formem part del Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu (PIPE) per potenciar, millorar i estandarditzar l’ensenyament d’idiomes a l’escola.

Els alumnes de Batxillerat fan una estada a Anglaterra en famílies per consolidar l’ús de l’anglès.

 

APRENENTATGE COOPERATIU

Participació en el programa CA / AC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar) que pretén aconseguir un aprenentatge significatiu a través del treball en equip.

 

EXPERIMENTACIÓ

L’experimentació és una eina poderosa d’aprenentatge; per aquesta raó, els alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat fan activitats regularment.

 

ORALITAT

Es treballa l’expressió oral des de P3 a 2n Batxillerat, a través de diferents activitats que acostumen a l’alumne a parlar en públic en qualsevol de les llengües que s’estudien a l’escola.

 

HORT ESCOLAR

Els alumnes d’Infantil afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental, el desenvolupament personal i el coneixement d’un món desconegut.

 

XARXES PEL CANVI (ESCOLA NOVA 21)

L’escola participa en les jornades, sessions de treball i projectes d’investigació per garantir la innovació pedagògica a l’aula.

0

Locate a New Community – How to pick a Successful Network
Locate a New Community – How to pick a Successful Network
Making a Dog Home Can Be Convenient
Making a Dog Home Can Be Convenient
Why No One Is Talking About Dog Stuff and What You Need to Do Right Now About It
Why No One Is Talking About Dog Stuff and What You Need to Do Right Now About It

admin