ENTUSIASMAT

Programa que treballa les matemàtiques des de les intel·ligències múltiples per garantir la futura adquisició de les competències bàsiques.

Es realitza a Infantil i Primària.

 

ESCOLA MULTILINGÜE

Els alumnes estudien anglès des de P3 i francès a partir de 5è Primària.

A les aules hi ha Auxiliars de conversa (PAC) en llengua anglesa, que afavoreixen l’aprenentatge i comunicació en petits grups amb persones natives.

Els alumnes tenen a l’ESO i el Batxillerat la possibilitat de preparar-se i presentar-se a exàmens oficials per obtenir títols de Cambridge.

Formem part del Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu (PIPE) per potenciar, millorar i estandarditzar l’ensenyament d’idiomes a l’escola.

Els alumnes de Batxillerat fan una estada a Anglaterra en famílies per consolidar l’ús de l’anglès.

 

APRENENTATGE COOPERATIU

Participació en el programa CA / AC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar) que pretén aconseguir un aprenentatge significatiu a través del treball en equip.

 

EXPERIMENTACIÓ

L’experimentació és una eina poderosa d’aprenentatge; per aquesta raó, els alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat fan activitats regularment.

 

ORALITAT

Es treballa l’expressió oral des de P3 a 2n Batxillerat, a través de diferents activitats que acostumen a l’alumne a parlar en públic en qualsevol de les llengües que s’estudien a l’escola.

 

HORT ESCOLAR

Els alumnes d’Infantil afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental, el desenvolupament personal i el coneixement d’un món desconegut.

 

XARXES PEL CANVI (ESCOLA NOVA 21)

L’escola participa en les jornades, sessions de treball i projectes d’investigació per garantir la innovació pedagògica a l’aula.

0

LEMA DEL CURS 2018-2019: LLANÇA’T
Escola d’idiomes Escolàpies Sant Martí – Activa
PIPE Escolàpies Sant Martí

admin