Nombre de classes:

– Educació Infantil: 6 classes

– Educació Primària: 12 classes

– Educació Secundària: 8 classes

– Batxillerat: 2 classes Científic-Tecnológic i Humanístic-Ciències Socials