• ESCOLA D’IDIOMES
  L’Escola d’Idiomes Escolàpies Sant Martí-Activa és l’acadèmia de llengües del col·legi Escolàpies Sant Martí que proporciona l’oportunitat als alumnes d’aprendre i millorar el domini de llengües estrangeres sense moure’s de l’escola. S’organitza en col·laboració amb Activa, empresa especialitzada en l’ensenyament i aprenentatge d’idiomes, utilitzant una metodologia pròpia amb caràcter lúdic i basada en activitats interactives i participatives. L’Escola d’Idiomes pretén ser un espai per a posar en pràctica allò après, reforçar-ho i ampliar-ho, donant especial importància a l’expressió i comprensió oral.
  Les característiques de l’Escola d’idiomes són les següents:
 •  Classes impartides íntegrament en la llengua estrangera
 •  Professorat qualificat i lector natiu
 •  Seguiment personalitzat de l’alumne/a
 •  Material específic ESCOLA D’IDIOMES:
 •  Carpeta per arxivar
 •  Quadern per a activitats
 •  Llibre de l’alumne
 •  Recursos audiovisuals i material de suport
 •  Esdeveniments i activitats periòdiques amb un lector natiu

 

 • ANGLÈS
  A l’etapa d’infantil, l’aprenentatge es fa a través del joc, la música i els contes. L’objectiu primordial és el de consolidar el vocabulari i les expressions i sobretot desenvolupar la capacitat comunicativa dels nens i nenes tant a nivell de comprensió com d’expressió oral.
  A partir de primària, es preparen els alumnes per obtenir un certificat oficial que acrediti el seu nivell de la llengua estrangera. Pel que fa a l’anglès, els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se als exàmens de la University of Cambridge a 2n de Primària (STARTERS), 4t de Primària (MOVERS) i 6è de Primària (FLYERS). Per a més informació: http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/young-learners-english/.Pel que fa als alumnes d’ESO i batxillerat, també poden presentar-se als nivells superiors de la University of Cambridge: http://www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/
0

LEMA DEL CURS 2018-2019: LLANÇA’T
PIPE Escolàpies Sant Martí
CONCURSOS I PREMIS

admin