Aquesta és la llista d’alumnes assignats al centre en primera petició a 10/06/2022.

DOCUMENT