Ja està obert el període de sol·licituds de juny: entre el 23 de juny i el 9 de juliol, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 10 de juliol.
Període de sol·licituds de setembre: entre el 7 i el 20 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de setembre.

Informació necessària per omplir la sol·licitud:
• DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys.
• Dades personals: nom, cognoms, domicili…
• Correu electrònic i telèfon mòbil.
• Número IDALU.
• Font dels ingressos.
• Número de compte corrent, en previsió que sigui necessari en un futur, si hi ha un nou període de confinament, per substituir l’enviament de targetes.

Com es fa la presentació de la sol·licitud telemàtica?
A causa de la situació de crisi sanitària generada a conseqüència de la COVID 19 i amb l’esperit de facilitar a les famílies la tramitació de l’ajut de menjador, enguany s’ha simplificat el procediment i s’ha facilitat la sol·licitud telemàtica, disponible al web del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat. Aquesta sol·licitud es pot omplir des de qualsevol dispositiu.
Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, se’n genera un resguard, que cal signar i lliurar al centre amb la documentació que sigui necessària.

https://www.edubcn.cat/ajutsmenjador

Document explicatiu.